מתקני גניזה בעיר

♦ מועצה דתית- רח' דרור 7

♦ ביהכנ"ס ברסלב –רח' עזרא

♦ קאליב

♦ פא"י

המועצה הדתית ראשון לציון | רבנות ראשון לציון | מועצה דתית ראשון לציון


 

 
 
 הרבנות הראשית ראשון לציון המועצה הדתית רח' דרוד 7 ת.ד. 3055 ראשל"צ טל' 03-9599599 פקס: 03-9671689
 
Local SEO